Sources


1 helene2.

2 H.J. Huitfeldt-Kaas, Om familien Brochmann.

3 Magne Stener - Ansvarlig redaktør - Elverum kom, Elverum Bygdebok.

4 Finne-Grønn, S.H, Elverum: en bygdebeskrivelse 1: Gaardhistorie med ættetavler  (Kristiania: Cammermeyer, 1909 to 1914).

5 Folketelling1801, folketellingen.

6 (http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/wc/webcens.exe?slag=n&filename=arkivverket/ft1801/f11001&postnr=571&spraak=).

7 (Slektstre i kopi fra Skappel familien).

8 Leif Restad.

9 Norodd Bergene og kona Aud, Norodd Bergene.

10 database(accessed 11.01.11).

11 Hedmark Slektshistorielags tidsskrift, 255.

12 Hedmark Slektshistorielags tidsskrift, 200.

13 Storlien Veldre Ringsaker herred av Lars Storlien (utgitt 1943).

14 Brøttumsboka, 329.

15 http://www.lier.kommune.no/liers-historie/oestre_noeste.htm.

16 Odd Strøm.

17 Internett, no.slekt etc., Karine Schjøtt Revers, f. Vinsnes: Slegten Winsnes med en del sidelinjer, s. 36-38.

18 Diesen, Hilde, Hilde Diesen: Hanna Winsnes. Dagverk og nattetanker (Aschehoug, Oslo, 2000), s. 22f.

19 Våle bygdebok, s. 91.

20 Ingeborg Wiger, Slekter etter Guldsmed Berendt Platt - 1600-1700-1800 (Hamar, 1975), s. 21, 24.

21 Diesen, Hilde, Hilde Diesen: Hanna Winsnes. Dagverk og nattetanker (Aschehoug, Oslo, 2000), s. 35.

22 Lassen (Plathe).

23 NST 22, s. 285.

24 Ingeborg Wiger, Slekter etter Guldsmed Berendt Platt - 1600-1700-1800 (Hamar, 1975), s. 23f.

25 Diesen, Hilde, Hilde Diesen: Hanna Winsnes. Dagverk og nattetanker (Aschehoug, Oslo, 2000), s. 35, 42.

26 Diesen, Hilde, Hilde Diesen: Hanna Winsnes. Dagverk og nattetanker (Aschehoug, Oslo, 2000), s. 49.

27 NST 12, s. 15.

28 NST 4, s. 216.

29 Fredrik Schilling, Slekten Schilling, Oslo, 1954 (Fått av Brynjulf Langballe).

30 Brian Christensen, Indiana.

31 Geni.no.

32 Nils Aksel Horvei/Internett.

33 Hedmark Slektshistorielags tidsskrift, 28.

34 Anetavle for Andreas Olsen Altona, 14.

35 http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~vogel/Adel/Lowtzow.htm.

36 eva Mc Kenna/des. 2000.

37 Lars Storlien, Storlien - Veldre- Ringsaker Herred.

38 Romedalboka 1, 541.

39 Ringsaker kirkebok, NOR1-92/529.

40 Ringsaker kirkebok, NOR191/110.

41 Veldre Bygdebok, 554.

42 Ringsaker kirkebok, NH4/138.

43 Anetavle for Andreas Olsen Altona, 24.

44 Ringsaker kirkebok, NH3/161.

45 Hedmark Slektshistorielags tidsskrift, 256.

46 Veldre Bygdebok, 234.

47 Ringsaker kirkebok, NH3/105.

48 NST 35, s. 387f, 427.

49 NST 6, s. 209.

50 NST XIV, 159, s. 236.

51 NST 15, s. 112f.

52 NST 30, s. 206.

53 NST 6, s. 147, 209.

54 NST 11, s. 266.

55 NST XIV, 159, s. 235.

56 NST 15, s. 114, 152.

57 NST 35, s. 427.

58 NST XIV, 159, s. 215f, 326f.

59 NST 15, s. 112f, 144f, 219f.

60 NST 35.

61 NST 6, s. 147, 209f.

62 NST 11, s. 2, 265f.

63 Ingeborg Wiger, Slekter etter Guldsmed Berendt Platt - 1600-1700-1800 (Hamar, 1975), s. 23.

64 NST XIV, 159, s. 259.

65 PHT 2. rekke, 4. bind (1889), s. 196.

66 Ingeborg Wiger, Slekter etter Guldsmed Berendt Platt - 1600-1700-1800 (Hamar, 1975), s. 9f, 21f.

67 Norsk Tidsskrift for genealogi..., s. 365.

68 Ingeborg Wiger, Slekter etter Guldsmed Berendt Platt - 1600-1700-1800 (Hamar, 1975), s. 10, 44f.

69 NST 12, s. 187ff.

70 Norsk Tidsskrift for genealogi..., s. 391.

71 Gjallarhorn, Nr. 25, 2000 (Bragernes skifteprotokoll 1696-1710).

72 NST 12, s. 11f, 14.

73 NST XIV, 159, s. 81.

74 NST 11, s. 124.

75 NST 4, s. 81.

76 NST 12, s. 13f.

77 Norsk Tidsskrift for genealogi..., s. 358.

78 PHT 1. rekke, 6. bind, s. 95.

79 NST 35, s. 227.

80 Ingeborg Wiger, Slekter etter Guldsmed Berendt Platt - 1600-1700-1800 (Hamar, 1975), s. 9, 15f.

81 Ingeborg Wiger, Slekter etter Guldsmed Berendt Platt - 1600-1700-1800 (Hamar, 1975), s. 9.

82 NST 4, s. 186.

83 NST 12, s. 14f.

84 NST 12, s. 12.

85 NST 12, s. 12f.

86 NST 12, s. 192.

87 NST 3/138f, s. 227.

88 NST 35, s. 307.

89 NST 24, s. 254.

90 Alf Collett, En gammel Christiania-Slægt 1683-1883 (Cammermeyer, Christiania, 1883), s. 38 mm.

91 Norsk Tidsskrift for genealogi..., s. 305.

92 Nermo, http://www.nermo.org/slekt/d0023/g0000093.html#I29680.

93 NST 5, s. 27.

94 PHT 2. rekke, 4. bind (1889), s. 197.

95 Ingeborg Wiger, Slekter etter Guldsmed Berendt Platt - 1600-1700-1800 (Hamar, 1975), s. 18.

96 NST 9, s. 289.

97 NST 10, s. 289.

98 NST XIV, 159, s. 370.

99 NST 15, s. 202f.

100 NST 9, s. 302.

101 NST 35, s. 415.

102 Familien (von) Cappelen i Norge og DanmarkSamlet av E.A. Thomle (J. W. Cappelen, Christiania, 1896), s. 7.

103 PHT 3. rekke, 2. bind (1893).

104 NST 12, s. 191f.

105 NST 31, s. 164.

106 NST 3/138f, s. 41f.

107 NST 3/138f, s. 231.

108 NST 25, s. 336.

109 Norsk Tidsskrift for genealogi..., s. 302f.

110 Norsk tidsskrift for genealogi..., s. 53, 423.

111 PHT 2. rekke, 4. bind (1889), s. 199.

112 Norsk Tidsskrift for genealogi..., s. 304.

113 Norsk tidsskrift for genealogi..., s. 423.

114 NST 3/138f, s. 226.

115 PHT 2. rekke, 4. bind (1889), s. 206.

116 NST 9, s. 291.

117 NST 11, s. 111f, 120f.

118 NST 13, s. 118.

119 NST 15, s. 202.

120 NST 11, s. 120f.

121 NST 37, s. 95.

122 Kåre A. Lie (alberlie@online.no).

123 NST 30, s. 177.

124 PHT 1. rekke, 3. bind (1882), s. 126.

125 PHT 1. rekke, 6. bind, s. 95, 160.

126 NST 5, s. 220f.

127 PHT 1. rekke, 6. bind, s. 160.

128 NST 12.

129 NST 9, s. 301f.

130 NST 35, s. 414f.

131 NST 29, s. 152.

132 Norsk tidsskrift for genealogi..., s. 52.

133 Norsk Tidsskrift for genealogi..., s. 303f.

134 NST 13, s. 119.

135 NST 11, s. 385.

136 PHT 1. rekke, 3. bind (1882), s. 125.

137 PHT 1. rekke, 4. bind (1883), s. 247.

138 NST 6, s. 145f.

139 NST 33, s. 328.

140 NST 35, s. 413, 425.

141 Melissa L Devin, Melissa L Devin - hjemmeside.

142 Norsk Slektshistorisk tidsskrift bind 20, s. 199.

143 Norsk Tidsskrift for genealogi ..., s. 38.

144 NST 11, s. 120.

145 soc.genealogy.benelux.

146 NST 16, s. 180.

147 NST 35, s. 387ff, 425-7.

148 NST 6, s. 212.

149 NST 9, s. 300.

150 Norsk tidsskrift for genealogi..., s. 44, 52.

151 NST 16, s. 160.

152 NST XIV, 159, s. 257.

153 NST 5, s. 27f.

154 Norsk Tidsskrift for genealogi..., s. 264, 298.

155 PHT 2. rekke, 4. bind (1889), s. 203.

156 Harald Søren Storaker database(http://gw1.geneanet.org/hasto).

157 NST 11, s. 114f.

158 NST 11, s. 114.

159 NST 8, s. 401.

160 NST 6, s. 148.

161 NST 7, s. 299.

162 NST XIV, 159, s. 156, 236.

163 NST 31, s. 208.

164 Internett, no.slekt etc., toreher@online.no.

165 NST 6, s. 210, 259.

166 NST XIV, 159, s. 155.

167 NST 31, s. 202, 208.

168 NST 7, s. 98, 299f.

169 NST 9, s. 304.

170 NST XIV, 159, s. 143f.

171 NST 31, s. 200.

172 NST 9, s. 304f.

173 NST XIV, 159, s. 156.

174 Dipl. Norv., II, nr. 820.

175 NST XIV, 159, s. 155f, 159.

176 NST XIV, 159.

177 NST 12, s. 104.

178 NST 24, s. 177.

179 YH 1967, s. 158.

180 http://worldconnect.rootsweb.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=:2489346&id=I523379306.

181 NST 24, s. 176.

182 NST 12, s. 105.

183 NST 5, s. 196f.

184 NST 7, s. 80.

185 NST 13, s. 378.

186 NST 15, s. 2, 292f.

187 NST 6, s. 275.

188 NST XIV, 159, s. 225.

189 NST 5, s. 193f.

190 NST 13, s. 38.

191 NST 15, s. 2, 292.

192 AH¿ 64 (1988), s. 43.

193 NST 35, s. 388f, 424.

194 NST 6, s. 21, 147, 209f.

195 NST 8, s. 395f.

196 NST 11, s. 265.

197 NST XIV, 159, s. 217, 225f.

198 NST 15, s. 115, 219.

199 NST 5, s. 199f.

200 NST 6, s. 195f.

201 NST 8, s. 26, 384.

202 NST 15, s. 224, 293.

203 NST 6, s. 209f.

204 NST 35, s. 414, 425.

205 Norsk Tidsskrift for genealogi ..., s. 34.

206 Norsk Tidsskrift for genealogi ..., s. 260.

207 Norsk Tidsskrift for genealogi..., s. 260f.

208 NST 31, s. 167.

209 NST 3/138f, s. 42.

210 NST 10, s. 291.

211 NST 9, s. 209, 291.

212 NST 20, s. 265.

213 NST 15, s. 367.

214 NST 37, s. 94.

215 NST 25, s. 187f.

216 NST 4, s. 184f.

217 Eivind Lillevold (Ed), Borre bygdebok (Borre kommune, 1954), s. 403.

218 NST 6, s. 145.

219 NST 9, s. 299.

220 NST 35, s. 387ff, 425.

221 NST 33, s. 328f.

222 Norsk Tidsskrift for genealogi..., s. 261f.

223 AH¿ 58 (1982).

224 NST 9, s. 284, 299f.

225 NST 33, s. 358f.

226 NST 35, s. 390f, 424.

227 Norsk Tidsskrift for genealogi..., s. 261.

228 Norsk Tidsskrift for genealogi..., s. 260.

229 NST 35, s. 287ff, 424.

230 AH¿ 58 (1982), s. 148.

231 NST 35, s. 424.

232 PHT 1. rekke, 6. bind, s. 163.

233 NST 31, s. 167, 187.

234 NST 11, s. 113.

235 NST 11, s. 112f.

236 Norsk Tidsskrift for genealogi ..., s. 14.

237 Norsk Sleksthistorisk Tidsskrift, bind 1, s. 115f.

238 NST 6, s. 148, 212.

239 NST 9, s. 300f.

240 NST XIV, 159, s. 237.

241 NST 35, s. 357f, 427.

242 NST XIV, 159, d. 156.

243 NST 30, s. 130.

244 Internett, no.slekt etc., Tore H. Vigerust 4/5.99.

245 NST 9, s. 301.

246 NST 10.

247 PHT 3. rekke, 1. bind, s. 274-76.

248 Veldre Bygdebok, 106.

249 Richard Fauskrud.

250 Steinar Vasaasen.

251 NST XIV, 159, s. 223, 225f.

252 NST 30, s. 206, 215.

253 NST 6, s. 146, 211, 214, 268.

254 NST 11, s. 264.

255 NST XIV, 159, s. 217f, 326f.

256 NST 15, s. 114f, 219, 235f.

257 NST XIV, 159, s. 215f, 230.

258 Hedmark Slektshistorielags tidsskrift, 249.

259 Anetavle for Andreas Olsen Altona, 19.

260 Marie Larsdatter Løkens anetavle utarbeidet av arkivfullmektig Leif Midthaug.

261 Hedmark Slektshistorielags Jubileumsskrift 1964, 31.

262 Veldre Bygdebok, 539.

263 Veldre Bygdebok, 534.

264 Veldre Bygdebok, 60.

265 Veldre Bygdebok.

266 Hedmark Slektshistorielags tidsskrift, 245.

267 Hedmark Slektshistorielags tidsskrift, 254.

268 Hedmark Slektshistorielags tidsskrift, 246.

269 Brøttumsboka, 330.

270 Veldre Bygdebok side 108.

271 Hedmark Slektshistorielags Jubileumsskrift 1964, 23.

272 Hedmark Slektshistorielags Jubileumsskrift 1964, 25.

273 Veldre Bygdebok side 115.

274 Veldre Bygdebok, 117.

275 Jim Ellingboe.

276 Egil Theie.

277 Kai Magne Mauseth, Kai Magne Mauseth (Kai Magne Mauseth (kai.magne@c2i.net)).

278 åØE. A. Thomle, Familien von Cappelen i Norge og Danmark, (J. W. Cappelen Forlag, Christiania, 1896), p. 5. (http://folk.uio.no/ingeba/family/4249.htm).

279 Brøndsted, Tom, http://tom.brondsted.dk/genealogi/wigelsen/1_8.php (http://tom.brondsted.dk/genealogi/wigelsen/1_8.php).

280 Folketelling1801.

281 Holmestadiaen.

282 Achim Meintgens.

283 adventure.no om Fossesholm, http://www.adventure.no/fossesholm/historikk.htm.

284 http://folk.uio.no/ingeba/family/2616.htm.

285 Patricia Strot, Valdres Samband.

286 Norodd Bergene og kona Aud, Norodd Bergene

www.unde.bergo.no 09.2011.

287 database, http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~bcsterling/2941.htm  .


Home | Table of Contents | Surnames | Name List

This Web Site was Created 9 Jul 2018 with Legacy 8.0 from Millennia